Hvor kommer saltet fra?

Salt er et af de mest almindelige mineraler i verden. Rundt omkring i havene og undergrunden findes der uanede mængder af salt. Grundlæggende er der tre former for salt -havsalt, stensalt og vakuumsalt - alt efter, hvorledes saltet udvindes.

Havsalt

I umindelige tider er salt hentet op fra havet. En metode til fremstilling af havsalt, som har været anvendt i mange hundreder år, er at lade havvandet fordampe i en slags bassiner kaldet saliner. Man lægger flere saliner i forlængelse af hinanden og leder vandet fra saline til saline. For hver saline bliver saltindholdet i vandet højere end i den forrige. Eftersom vandet fordamper hurtigere jo mere salt, det er, går processen hurtigere end hvis man kun benyttede én saline. Saltet høstes ca. en gang om året, hvorefter det renses, tørres og sigtes i forskellige kornstørrelser. Hvor klimaet ikke er tilstrækkelig varmt og tørt til denne metode, fremstilles der også havsalt i store pander, som varmes langsomt op nede fra, således at vandet kan fordampe. Vort fremragende produkt Gourmetsalt fremstilles f.eks. på denne måde. 

Stensalt

Stensalt brydes i saltminer. Saltdepoterne i undergrunden er rester af forsvundet hav. Havvandet er fordampet, og saltet er blevet skubbet ned i undergrunden, hvor jordoverfladen har bevæget sig. Nogle steder kan saltminerne være meget dybe. I Tyskland findes der f.eks. 1.000 m dybe miner, og selv i Polen og Danmark findes der store saltaflejringer. Salt, som endnu ikke er hentet op fra undergrunden kaldes for bjergsalt. Stensalt anvendes overvejende til vejsalt om vinteren og som råvare for vakuumsalt.

På grund af den geologiske sammensætning egner disse miner sig glimrende til opbevaring af følsomme ting, som kan tage skade over jorden. I nedlagte miner er der nu blandt andet arkiver, frimærkesamlinger, pelse og petroleumsprodukter. Nogle miner er også blevet et populær turistmål. Europas største saltmine, Wieliczka Minen, ligger i nærheden af Krakow i Polen. Den har efterhånden udviklet sig til en fascinerende labyrint med 120-130 km lange gange, tre katolske kapeller, et sanatorium og tusindvis af andre kamre. Da akustikken er fantastisk, afholdes der undertiden koncerter nede i minen. Wieliczka Minen er med på Unescos liste over verdensklenodier.

Vakuumsalt

Vakuumsalt er raffineret bjergsalt. En måde at udvinde dette salt på er ved hjælp af et rørsystem bestående af et tyndt inderrør omgivet af et noget tykkere yderrør. Rent vand pumpes ned i horsten gennem inderrøret og op gennem yderrøret, hvor saltet opløses til en lage. Denne saltlage renses for urenheder og inddampes under tryk. Resultatet er >99,9% rent natriumklorid. Under inddampningen kan man desuden styre saltets kornstørrelse, enten til groft eller fint alt efter anvendelse. På grund af saltets meget høje renhed er der mange anvendelsesmuligheder, f.eks. til fødevarer, den kemiske industri, den farmaceutiske industri, vandblødgøring, landbrug, fiskeindustri og meget, meget andet.