Tø- og Vejsalt

Til optøning af is og sne på veje, fortove, havegange, indkørsler m.m., hvor is og sne kan give problemer for gående og kørende.
Planter, buske og træer kan tage skade af for meget salt. Hold derfor så vidt muligt afstand fra bedene, når der saltes.

 

Et godt råd: Ryd først arealet for sne, før der saltes.

Ved temperaturer ned til -10 grader er det tilstrækkeligt med 10-20 g tøsalt pr. m2. Ved temperaturer under -10 grader mindskes effekten.